System przenośnikami organizujący przepływ materiałów i wyrobów gotowych. Dostawa materiałów do stanowisk produkcyjnych oraz odbiór gotowego wyrobu, paletyzacja, pakowanie i wyjazd na magazyn.