Automatyka mieszalni pasz Instalowana w państwowym zakładzie produkcyjnym SPK GRODNO na Białorusi. Produkcja paszy z wydajnością 7 ton na godzinę. Automatyczne odważanie i mieszanie makro oraz mikroelementów.