Modernizacja układu sterowania maszyny gładzącej BARBERAN.
Zadanie polegało na wymianie okablowania, wykonaniu nowego układou sterowania, uruchomienie oraz testy.