IKEA INDUSTRY – dostawa oraz instalacja układu obrotnic  horyzontalnych z przekazaniem kątowym oraz układu sterowania